بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آندورفین

ایرانیان آداب تفریح را فراموش کرده اند/نیازمند یک نشاط ملی هستیم

ایرانیان آداب تفریح را فراموش کرده اند/نیازمند یک نشاط ملی هستیم

سووال: بهترین برنامه های تفریحی برای شهروندان ایرانی و حوزه های اوقات فراغت آنان چه می توان باشد؟ جواب: بطور کلی هر عاملی که جریان مثبتی را به ما القاء کند، موجب ترشحات «آندورفین» (هورمون شادی) و کاهش «آندوکرین»(هورمون غم و غصه) می شود. بهترین برنامه های شادمانه و تفریحی که به شهروندان توصیه می کنم در فهرست فعالیت...