بلیط هواپیما

آموزش گنج یابی

برگزاری یک تور عجیب علمی / آموزش گنج یابی در جنگلهای شمال!

برگزاری یک تور عجیب علمی / آموزش گنج یابی در جنگلهای شمال!

ثبت نام و رزرو جا با خانمی به اسم ... و شماره تلفن .... تماس بگیرید." فعالیت این گروه تنها معطوف به برگزاری تورهای علمی تحقیقاتی نیست. آنها در شبکه های اجتماعی کلیپ های متعددی درباره چگونگی آموزش گنج یابی به مخاطبان خود پخش کرده اند. در یکی از این کلیپ ها، گرداننده این سایت آورده که هدف ما از آموزش تنها زدن سنگ میراث فرهنگی به...