بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش کارکنان

استفاده از مدل‌های جهانی در پیش‌نویس ضوابط درجه‌بندی هتل‌ها

استفاده از مدل‌های جهانی در پیش‌نویس ضوابط درجه‌بندی هتل‌ها

«البته سعی شده اجرای این ضوابط با شیب تند نباشد؛ از این‌رو بازنگری‌ها با شاخص‌هایی شروع می‌شود که هزینه بالایی برای صاحب هتل در پی نداشته باشد.» به گفته‌ تیموری، در اجرای ضوابط جدید، بیشترین تاکید بر فرهنگ‌سازی و آموزش کارکنان است؛ اینکه چگونه با مشتری برخورد کنند یا امکانات را برای هر قشری با هر نوع توان جسمی چگونه در دسترس قرار دهند. اجرای این ضوابط در ابتدا...