بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش همگانی

یک مقام سازمان ملل:صیانت از بافت تاریخی منحصر بفرد شیراز ضروری است

یک مقام سازمان ملل:صیانت از بافت تاریخی منحصر بفرد شیراز ضروری است

مقدم بیان داشت:با استفاده از تجربیات گذشته و همچنین بهره گرفتن از مشارکت و توان مردمی می توان به موفقیت های خوبی در صیانت از اماکن گردشگری دست یافت وی افزود:برای تحقق این هدف ، آموزش همگانی به ساکنان این گونه اماکن ضروری است. رییس دفتر بافت فرسوده راه و شهری استان فارس هم در دیدار با نماینده اسکان بشر سازمان ملل...