بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش میراث جهانی

شوشتر به دارندگان مدارس یونسکو در جهان می‌پیونند

شوشتر به دارندگان مدارس یونسکو در جهان می‌پیونند

وی تاکید کرد: نخستین مدارس این شبکه متناسب با اهداف یونسکو فعالیت‌های خود را در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، علوم، فناوری اطلاعات، علوم اجتماعی و انسانی انجام می دهند؛ ایران با توجه به موقعیت خود دربرنامه های منطقه ای یونسکو تحت آموزش میراث جهانی قراردارد. عیدانی تاکید کرد: در این پروژه ها نوجوانان و جوانان در مورد میراث فرهنگ ، تاریخ و سنت خود، فرهنگ‌های دیگر، محیط زیست...