بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش موزه داری

نورپردازی موزه ای

نورپردازی موزه ای

برای نورپردازی موزه ها، توجه به ماهیت خاص نورها و اثرات مفید و مخرّب آنها، ملاک طراحی است، چرا که هدف از ایجاد موزه ها، تلاش برای آموزش همگانی و حفاظت از مواریث فرهنگی و تاریخی است. لذا فرایند طراحی نور موزه ها از حساسیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود. مبحث نورپردازی یکی از […]