بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش سفر

ناامیدی دانشجویان رشته گردشگری در ایران

ناامیدی دانشجویان رشته گردشگری در ایران

این علم دقت کافی را انجام نمی دهند. ما باید باور کنیم که گردشگری یک علم است و نگاه علمی باید به آن شود و متخصصان راهکارهای علمی برای توسعه آن ارائه دهند. به مردم آموزش سفر نداده ایم رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری ایران سپس در خصوص اینکه چرا در اغلب تعطیلات سیل هجوم مردم به سمت مناطق شمالی کشور افزایش...