بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش زنان

اجلاس بین المللی زنان سازمان میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان پایان یافت

اجلاس بین المللی زنان سازمان میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان پایان یافت

باره توانایی زنان وجود دارد که آنها را نادیده می گیرند و به زنان فرصت داده نمی شود از توانایی خود در پست های مدیریتی استفاده کنند. وی افزود: سازمان ملل توصیه می کند که برای آموزش زنان در مدیریت سرمایه گذاری شود. وی با بیان اینکه زنان باید در حوزه فرهنگ ناملموس و انتقال آن هوشیار باشند، گفت: اصلی ترین مساله...