بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش راهنمایان تور

دو خواسته فعالان حوزه گردشگری از معاون رییس جمهوری

دو خواسته فعالان حوزه گردشگری از معاون رییس جمهوری

در این سمینار با تاکید بر اهمیت سه بخش سازمان، گردشگری را دارای اهمیت ویژه و خاص دانست و اظهار داشت: توسعه و رونق گردشگری، کار سازمان میراث فرهنگی را به بار می نشاند. وی ادامه داد: آموزش راهنمایان تور باید در افق کاری سازمان مورد توجه جدی قرار گیرد چراکه امروز بازاریابی و تبلیغات در مورد کشور ما به ثمر نشسته است و باید تلاش کنیم...