بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آموزش دفینه یابی

کارمند سازمان میراث فرهنگی اتاق دلار داشت

کارمند سازمان میراث فرهنگی اتاق دلار داشت

برای شناسایی دارد. * با این دستگاه دفینه هم پیدا می کنند و به شما نشان می دهند؟ _ آقای "ع ": عده ای پیدا می کنند من نمی دانم. * آموزش دفینه یابی را از کجا یاد گرفتید؟ _ آقای "ع ": در ترکیه دوره های زیادی همچون غاز نوردی، دفینه شناسی، صخره نوردی دیده ام....