بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آمایش سرزمین

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

توسعه صنایع خلاق با رویکرد آمایش سرزمین

اقتصادی در کشور به شمار آورد؛ مقوله‌ای که در مناطق کمتر برخوردار بسیار کارآمد خواهد بود. از سوی دیگر، یکی از رویکردهایی که در حرکت به سوی توسعه پایدار در جوامع توسعه‌یافته اساس برنامه‌ریزی‌های اجرایی و نقشه راه قرار می‌گیرد، آمایش سرزمین است؛ مفهومی ‌که پس از جنگ جهانی دوم به‌طور جدی در دنیا مطرح شد و به عنوان مولفه‌ای مهم، اساس برنامه‌ریزی کشورهای دنیا قرار گرفت. اهمیت این موضوع...

درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است

درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است

برداشت چوب اهمیت چندانی ندارد. دکتر هادی کیادلیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است. برداشت از جنگل های شمال بدون آمایش سرزمین و با فرمول واحد به گفته وی، از آنجایی که در کشور ما هیچ گونه آمایش سرزمینی برای بهره برداری از جنگل ها انجام نشده...