بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آمار جمعیتی

گردشگران خارجی چقدر در ایران خرج می‌کنند؟

گردشگران خارجی چقدر در ایران خرج می‌کنند؟

شده، درست باشد، ولی باز به همان چهارمیلیون نفری که از نظام آمارگیری گذشته برآمده بود،‌ استناد می‌کرد. حتی معاون او، این آمار را در سازمان جهانی جهانگردی هم اعلام کرد. نه‌تنها آمار جمعیتی گردشگران در ایران همواره با ابهام همراه بوده، که بخش درآمد حاصل از سفر و گردشگری، چه داخلی و چه خارجی نیز تا به حال شفاف نبوده، به‌جز...