بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آمارگردشگری ایران

پاییز و آمار گردشگری ایران

پاییز و آمار گردشگری ایران

پاییز فصل میانی یا متوسط در سفرهای گردشگری است .در این فصل ۳۶.۷میلیون سفر داخلی در کشور انجام می شود که ۲۶.۹میلیون یا ۷۳درصد آها جزو سفرهای گردشگری بااقامت شبانه در مقصد است .در فصل پاییز در کنار کانونهای اصلی و ثابت گردشگری سالانه (مشهد,تهران,شیراز ,اصفهان,قم ورشت )تقاضا ومقاصد گردشگری به غرب میانه و جنوب […]