بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آلودگی محیطی

چادر یا هتل کم ستاره ، کدام یک سفر را ارزان می کند؟

چادر یا هتل کم ستاره ، کدام یک سفر را ارزان می کند؟

بالایی که در اثر حضور گردشگر در منطقه ایجاد می‌شود تصریح کرد: گردشگری برای منطقه درآمدآفرینی می‌کند که برای تأمین نیازهای خود راهی هتل، رستوران، فروشگاه‌ها و اماکن دیدنی آن منطقه شود در غیر این صورت گردشگران منطقه را با آلودگی محیطی آشنا خواهند کرد و مقصد گردشگری خود را بدون فایده برای مردم بومی‌ترک خواهند کرد. در حال حاضر به نظر می رسد با نبود زیر ساخت اقامتی...