بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آلودگی زیست‌محیطی

فاجعه زیست محیطی مرگ میلیونها ماهی بر اثر آلودگی آب سد فشافویه

فاجعه زیست محیطی مرگ میلیونها ماهی بر اثر آلودگی آب سد فشافویه

را با کانال آبی مخلوط و پس از آن وارد دریاچه شهرک سینمایی دفاع مقدس و سپس سد فشافویه می‌کرد که اخیرا با قطع این کانال آب، فاضلاب خام به طور مستقیم وارد این سد شد که باعث افزایش شدید آلودگی زیست‌محیطی در منطقه شده است. ...