بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آلودگی دریا

آلودگی دریایی تهدیدی بزرگ برای مقاصد گردشگری

آلودگی دریایی تهدیدی بزرگ برای مقاصد گردشگری

موارد گزارش شده است. آسیب های این آلودگی تنها به طبیعت و زندگی حیوانات ختم نمی شود و همچنان در سطح های دیگر زندگی بشر ادامه دارد. می توان گفت که در شهر های ساحلی آلودگی دریایی از لحاظ اقتصادی نیز مشکلاتی به وجود می آورد و در دو بخش اصلی ماهیگیری و گردشگری تاثیر بسیار زیادی دارد. طبق اطلاعات و آمار های موجود، و...