بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آق قویون

جشن شصت و سه سالگی مردان

جشن شصت و سه سالگی مردان

استان گلستان, بندرترکمن

مرسوم است که هر یک از مردان که به سن شصت و سه سالگی می رسد به پاس بزرگداشت شصت و سه سال زندگی حضرت محمد (ص ) جشنی را به پا دارد. این جشن که به زبان ترکمنی بدان آق قویون (گوسفند سفید ) می گویند ، با توجه به وضع مالی شخص برگزار کننده ممکن است مفصل یا مختصر باشد . ولی حداقل باید با غذای مختصری مانند...