بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آق قوئین

جشن آق قوئین

جشن آق قوئین

استان گلستان, بندرترکمن

مردان ترکمن وقتی به سن 63 سالگی می‏رسند، به پاس بزرگداشت 63 سال زندگی پیامبر اسلام، جشنی می‏گیرند که آن را جشن «آق قوئین» (گوسفند سفید) می‏نامند. چگونگی این جشن را منزلت و تمول شخصی معلوم می‏سازد. در انجام این جشن معمولاً آبگوشتی می‏پزند و عده‏ای را به صرف آن دعوت می‏کنند. در صورتی که صاحب جشن توانائی مالی داشته باشد به کلی دو بز یا گوسفند سفید را...