بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آفت گردشگری

بخش خصوصی غایب بزرگ صنعت گردشگری ایران

بخش خصوصی غایب بزرگ صنعت گردشگری ایران

وی افزود: بانک ها با ورود به این صنعت به سود خواهند رسید و با رونق گردشگری زمینه های اشتغال و درآمد در جامعه بیشتر خواهد شد. ** مقررات دست و پاگیر آفت گردشگری در زمان حاضر نگاه بخشی و ضوابط و مقررات دست و پاگیر دستگاه های دولتی، جذب سرمایه گذاران را در صنعت گردشگری تحت الشعاع...

رشد ۲۰درصدی پروژه‌ها پیش‌ شرط اعطای تسهیلات

رشد ۲۰درصدی پروژه‌ها پیش‌ شرط اعطای تسهیلات

شود و افزود: این تاسیسات عمومی بوده و منفعت آنها نیز در نهایت به جیب مردم می‌رود و از این جهت باید برای رونق آنها حمایت لازم به عمل آید. نگاه حیاط خلوتی، آفت گردشگری نایب رئیس اتاق ایران نیز در همایش «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های قلب ایران» گفت: ما تاکنون گردشگری را به عنوان یک صنعت قلمداد نکرده و برنامه‌ای...