رزرو هتل فضاگشت

آش هدیح خوی

آش هدیح خوی
آش هدیح خوی نذری ماه محرم و صفر که آشی لذیذ، ساده و خوشمزه محلی است و برای تهیه آن از گندم پخته استفاده می شود. آشی متعلق به شهر ...