بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آشنایی با موسیقی لری

موسیقی لری

موسیقی لری

استان لرستان, خرم آباد

موسیقی لری در قالب ترانه به هفت بخش تقسیم می شود که عبارت اند از موسیقی و ترانه های غنایی و عاشقانه ، موسیقی و ترانه های حماسی و رزمی ، موسیقی و ترانه های سوگواری ، موسیقی و ترانه های فصول ، موسیقی و ترانه های کار ، مو سیقی و ترانه های طنز […]