بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آشنایی با موسیقی بختیاری

مقام گاه گریو

مقام گاه گریو

اصطلاح “گاه گریو” به معنی وقت و هنگام مویه است. به آن “گوگریو” هم گفته می شود که به معنی امر به مویه گری است. مقام گاه گریو به معنی میتولوژیک در موسیقی عزای بختیاری در عصر حاضر هم وجود دارد؛ اگر چه علت ظهور آن دیگر، به جا آوردن آیین ها مطابق با اجزای […]