رزرو هتل فضاگشت

آشنایی با غذاهای بوشهر

غذاهای محلی بوشهر
مردم مهمان نواز و خونگرم جنوب ایران سفره های رنگارنگی دارند که بیشتر غذاهایشان را غذاهای دریای تشکیل می دهد . در این مطلب جا دارد غذاهای محلی بوشهر را ...