رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

آشنایی با صنایع دستی هرمزگان

سیس بافی
سیس بافی هنری است که تار و پود آن از درخت خرما به دست می آید. سیس یا به عبارت دیگر گیس درخت خرما به الیافی که در کنار درخت ...
بلیش دوزی ( قزاق دوزی )
این‌ هنر که‌ در پاره‌ یی‌ از نقاط استان هرمزگان قلی بافی‌ نیز نامیده میشود عبارت‌ است‌ از به‌‌هم پیوستن چند نوع زری‌ به‌ یکدیگر، به‌ گونه‌ یی‌ که‌ زری‌ ...