رزرو هتل ایران بوم گردی

آشنایی با بازیهیای محلی ایران

بازی هنوری ، منوری

بازی هنوری ، منوری

استان کردستان, قروه

بازیکنان به دو گروه تقسیم می‌شوند و در مقابل یکدیگر در دو صف قرار می‌گیرند. هریک از افراد برای خود نامی انتخاب می‌کند مانند: انار، سیب، انگور و … بعد نفرات اول هر دو صف به‌وسط می‌آیند و یکی از آن دو چشم دیگری را می‌بندد . پس از خواندن عبارتی شعرگونه و ذکر نام […]

جاباما