رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

آشنایی با آبادان

شهر آبادان
آبادان نام بندر و جزیره دلتا مانندی است که در گذشته «عبادان» نام داشته است. یاقوت حموی جزیره بزرگ را که بین دو شط یعنی اروندرود و کارون واقع شده ...