رزرو هتل

آسیب‌های فیزیکی

در ایران تنها ۱۳ درصد گردشگران، طبیعت‌گردی می‌‌کنند

در ایران تنها ۱۳ درصد گردشگران، طبیعت‌گردی می‌‌کنند

می‌‌شود لذا شناسایی و ثبت آنها را با مشکل مواجه می‌‌کند. به گزارش مهر فتاحی یکی دیگر از معضلات غارهای کشور را طبیعت گردی و گردشگری بدون ضابطه و حفاظت نشده عنوان کرده و افزوده است: متاسفانه برخی از گردشگران آسیب‌های فیزیکی به غارها وارد می‌‌کنند.

جنوب گردی