بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آسیاب خمینی شهر

عصارخانه خمینی شهر

عصارخانه خمینی شهر

استان اصفهان, خمینی شهر

عصارخانه خمینی شهر مربوط به دوره صفویه است که در سنه یازدهم هجری قمری و دوران پادشاهی شاه عباس اول توسط بانویی ساخته شده است. این عصارخانه در زمان صفویه محور فعالیت اقتصادی و تجاری و یكی از بازار های منطقه بوده است. عصارخانه برای روغن گیری استفاده می ‌شده است، انواع دانه های روغنی […]