بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آرامگاه شیخ صفی

گنبد الله الله

گنبد الله الله

استان اردبیل, اردبیل

بیرون به چشم می خورد؛ نمای جنوبی که به قبلة قاپوسی مشهور است ورو به صحن مقابر دارد، زمانی ورودی اصلی آرامگاه بوده که پس از احداث قندیل خانه در دورة شاه طهماسب ، متروک شده است . شاید برج آرامگاه شیخ صفی همانند برجهای آرامگاهی قرنهای هشتم و نهم فاقد گنبد بوده یا گنبدی مخروطی شکل داشته که در دورة صفوی به گنبد فعلی تغییر شکل داده است .قبر...