آرامگاه شاه شجاع
بلیط هواپیما تور خارجی

آرامگاه شاه شجاع

دسته بندی مطالب بر اساس :
آرامگاه شاه شجاع

آرامگاه شاه شجاع

خان کرمانی که از نوادگان شاه شجاع بود با اجازه کریم خان زند در سال 1191 هجری قمری سنگ بزرگی بر قبر وی نهاد و باغچه ای در اطراف آن احداث کرد و این سنگ تاکنون باقی مانده است. آرامگاه شاه شجاع که از دیدنی های شیراز است ، دارای 4 ستون مورب است که گنبدی در بالای آن قرار دارد . سطح بیرونی گنبد به وسیله کاشی های...

صفحه 1 از 1