آرامگاه شاه شجاع شیراز
بلیط هواپیما تور خارجی

آرامگاه شاه شجاع شیراز

دسته بندی مطالب بر اساس :
آرامگاه شاه شجاع

آرامگاه شاه شجاع

شاه شجاع فرزند امیر مبارزالدین محمد مظفر، موسس سلسله آل مظفر بود که پس از پدرش به پاردشاهی رسید. شاه شجاع بر خلاف پدرش تعصب مذهبی زیادی نداشت . وی گاهی اشعاری نیز می‌سرود . شاه شجاع یکی از بزرگترین و شجاع ترین پادشاهان آل مظفر بوده است که در قرن هفتم چشم از جهان […]

صفحه 1 از 1