رزرو هتل ایران بوم گردی

آرامگاه خیام

نیشابور، شهری به بلندای تاریخ و نگین درخشنده گردشگری ایران زمین

نیشابور، شهری به بلندای تاریخ و نگین درخشنده گردشگری ایران زمین

آثار ملی، بنای ویران شده را مرمت و بازپیرایی نمود و با کاشی های الوان آن را به شکلی زیبا آراست. آرامگاه عطار نیشابوری همواره مورد توجه گردشگران و ادب دوستان سراسر دنیا بوده است. آرامگاه خیام حکیم 'ابوالفتح عمر بن ابراهیم' مشهور به خیام نیشابوری، ریاضیدان، منجم، شاعر و اندیشمند والای ایرانی است که در سطح بین المللی از شهرت بسزایی برخوردار است.وی...

جاباما