رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

آدرس کنیسه ملانسیان

کنیسه ملانسیان اصفهان
کنیسه ملانسیان در بخش مرکزی شهر اصفهان، محله جوباره، میدان قیام(سبزه میدان)، بازار غاز،نرسیده به چهار راه ماهی فروشان. کنیسه ملانسیان در تاریخ 20 اردیبهشت 1386 با شماره ثبت 19037 ...