بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آدرس پردیس سینما هویزه مشهد

پردیس سینما هویزه مشهد

پردیس سینما هویزه مشهد

استان خراسان رضوی, مشهد

پردیس سینمای هویزه بهترین پردیس ساخته شده در کشور است که با تکیه بر فناوری داخلی تولید شده و همتراز با استانداردهای بین‌المللی است. این جمله ایست که جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در مراسم افتتاحیه ی پردیس سینمایی هویزه می گوید و اینگونه ادامه میدهد که در برنامه‌های خود پیش بینی کردیم تا برخی […]