رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

آدرس قلعه شاداب شهیون

قلعه شاداب شهیون
منطقه شکار ممنوع شهیون بدلیل داشتن شرایط زیستگاهی مطلوب نظیر آب فراوان، غذا، پناه جانور، وسعت و دست نخوردگی طبیعت و وجود گونه های مختلف پرندگان و پستانداران بویژه پازن ...