رزرو هتل فضاگشت

آدرس فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن

فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن مشهد
فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن مشهد در سال 1390 با هدف ارتقای سطح فرهنگ شهروندی و بهبود سبک زندگی شهری از طریق مشارکت و فرهنگ سازی در مأموریتهای حوزه ایمنی ...