رزرو هتل فضاگشت

آدرس غار دو اشکفت کرمانشاه

غار دو اشکفت کرمانشاه
غار دو اشکفت در شمال شهر کرمانشاه در دامنه کوه مبوله و مشرف به پارک کوهستان قرار دارد و کهنترین بقایای سکونت انسان در شهر کرمانشاه است. با توجه به ...