رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

آدرس سینما ناهید تهران

سینما ناهیدتهران
سینما ناهید از سینماهای تهران است. این سینما در سال ۱۳۵۰ افتتاح شد. این سینما در حال حاضر و پس از بازسازی ای که به همت موسسه سینما شهر در ...