رزرو هتل فضاگشت

آدرس روستای یوسف رضا

روستای یوسف رضا
در شمال شهر ورامین و قسمت شمالی قلعه ایرج ، بزرگترین قلعه خشتی جهان ،روستای یوسف رضا قرار دارد که یکی از روستاهای سرسبز و آباد ورامین است که به ...