رزرو هتل

آدرس روستای فلفلی

روستای فلفلی در کویر سبزوار

روستای فلفلی در کویر سبزوار

استان خراسان رضوی, سبزوار

دیگر در این دوره و زمانه کمتر جایی را می توان یافت که مانند روستاها دارای سادگی و آرامش باشند. در روستاها زندگی هایی در جریان است که در زندگی شهری امروزی کمتر می توان یافت. از این رو روستاها دارای طرفداران بسیاری هستند.روستای فلفلی در کویر سبزوار یکی از گزینه های مناسب  برای سفربه […]

جنوب گردی