رزرو هتل

آدرس روستای بسک

روستای بسک ، بهترین روستا در ششتمد سبزوار

روستای بسک ، بهترین روستا در ششتمد سبزوار

استان خراسان رضوی, سبزوار

روستای بسک ، بهترین روستا در ششتمد سبزوار می باشد .معنی لغت بسک یعنی بهترین و این روستای ،روستایی ست که مردمانش به پشتوانه افتخارات متعدد زادگاهشان از غرور و عزت نفس تحسین برانگیزی برخوردارند و به شهر و روستای خود به شدت عشق می ورزند.افتخارات بسک هم در زمینه جاذبه های طبیعی و هم […]

جنوب گردی