رزرو هتل فضاگشت

آدرس دانشسرای مقدماتی پسران

دانشسرای مقدماتی پسران اهواز
دانشسرای مقدماتی پسران اهواز مربوط به دوره پهلوی اول است و در اهواز، باغ معین، دانشسرای مقدماتی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۸ با شماره ثبت ...