بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آدرس آتشکده آذر برزین مهر

آتشکده آذر برزین مهر

آتشکده آذر برزین مهر

استان خراسان رضوی, سبزوار

یکی از آتشکده های زرتشتیان و یکی از سه آتشکده مهم و بزرگ ایرانیان قبل از اسلام آتشکده آذربرزین مهر یا رزین مهر است. آتشکده آذر برزین مهر که شامل سه کلمه است در زبان پهلوی به این معنا می باشد :آذر در آیین مزدیسنا (کیش زرتشت)، نام ایزد نگهبان آتش است و آتش، نشانه […]