بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آدرس آب انبار حاج عبد الباقی

حسینیه و آب انبار حاج عبد الباقی نراق

حسینیه و آب انبار حاج عبد الباقی نراق

استان مرکزی, نراق

حسینیه و آب انبار حاج عبد الباقی بر اساس کتیبه موجود در سر درب آن در تاریخ۱۲۸۷ قمری یعنی تقریبا ۱۴۰ سال پیش توسط یکی از تجار معروف شهر نراق به نام حاج عبد الباقی نراقی جد مرحوم عبد القدیر محمدی نراقی احداث وبه همراه آن مقداری زمین کشاورزی جهت مرمت و نگهداری آن وقف […]