بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آدرس آبشار سه کاسه

آبشار سه کاسه

آبشار سه کاسه

استان کرمان, بافت

شده و منطقه از لحاظ پوشش گیاهی در وضعیت بهتری قرار میگیرد و که به همین جهت بهترین زمان بازدید از این آبشار در فصل بهار و از اواسط فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت ماه می باشد. آدرس آبشار سه کاسه : استان کرمان، مسیر جاده بافت – کرمان – 1 کیلومتری روستای جهان جان