بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آداب پس از مرگ

مرگ و سوگواری

مرگ و سوگواری

بلند شود زیرا اگر گریه کنند شخص در حال مرگ جان به سر می شود یعنی روحش در سر یا بینی او متوقف می شود و مدتی طول می کشد تا جان از بدنش بیرون برود . آداب پس از مرگ پس از فوت اقوام و نزدیکان میت گریه و شیون می کنند . عده ای تابوت را به اطاق میت می آورند...