رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان

کلوخ اندازان یزدی
در زمان هایی نه چندان دور، مردم ایران برای استقبال از ماه رمضان آداب و آیین بخصوصی داشتند. آدابی چون نقاره زنی، کلوخ اندازون، ، خاک گیری، بازسازی و نوسازی ...