بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آداب و رسوم جالب ایران

آداب خواستگاری در زمان قاجار

آداب خواستگاری در زمان قاجار

آداب خواستگاری در زمان قاجار بسیار جالب است ، صد سال پیش هر مادری که قصد داشت پسرش را داماد کند و برایش زن بگیرد، بدون خبر دادن ، به خانه ی کسانی می رفتند که دختر داشتند و خانواده های دختردار که هر لحظه احتمال خواستگار اومدن به خانه خود را می دادند، همیشه […]