رزرو هتل ایران بوم گردی

آداب قبل از مرگ

مرگ و سوگواری

مرگ و سوگواری

مرگ و مردن صرفا پدیده ای زیستی و بیولوژیک و موضوع بحث زیست شناسان و پزشکان نیست ، بلکه به همان نسبت موضوعی اجتماعی ، روان شناختی ، فرهنگی و دینی است ؛ زیرا هموازه با خود اندوه و سوگ و نیز فقدانی اجتماعی را برای مجموعه ای از انسان ها به هم راه می […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین