بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آداب عید نوروز در تهران قدیم

آداب عید نوروز در تهران قدیم

آداب عید نوروز در تهران قدیم

استان تهران, تهران

میرفت یا امیدی به نا امیدی مبدل میشد و بدتر از همه اینکه اگر لوله چراغ میشکست یا چراغ واژگون میشد، به معنای درگذشت کسی از نزدیکان یا زیر و رو شدن زندگی اهل خانه بود. عید نوروز,آداب عید نوروز,آداب عید نوروز در تهران قدیم عید نوروز و هفت سین چیدن سفره هفت سین یکی از مهمترین آداب استقبال سال نو بود که...